Beleid Music Stages

in hoofdlijnen

Wat is Music Stages?

Music Stages is een bruisend podium voor klassieke muziek, waar verleden, heden en toekomst samensmelten. Een springplank voor muzikale experimenten en artistieke crossovers, gestoeld op respect voor traditie. Music Stages is een kweekvijver voor toptalenten en jonge makers. Een nieuwe generatie verlegt muzikale grenzen, onder begeleiding van toonaangevende musici van onder andere het Koninklijk Concertgebouworkest.

Wat doet Music Stages?

Music Stages organiseert concertreeksen, festivals en educatieve projecten op traditionele én vernieuwende locaties in binnen- en buitenland. Onalledaagse podia zijn laagdrempeliger voor een nieuw publiek.
Music Stages bevraagt conventies en is baanbrekend in zowel haar programmering als haar omgang met het publiek. Prikkelende producties, altijd met een eigen gezicht, getuigen van creativiteit en relevantie.
Music Stages overstijgt afzonderlijke disciplines en integreert verschillende podiumkunsten in haar programmering. Verrassende verbindingen en een flinke dosis nieuwsgierigheid tillen kamermuziek naar ongekende hoogten.

Hoe is Music Stages georganiseerd?

Music Stages is een culturele stichting met ANBI-status, met een bestuur en een directie. De stichting heeft geen vaste medewerkers in dienst. De stichting organiseert 30 á 60 concerten, workshops en educatieve programma’s per jaar in Nederland en daarbuiten. Sommige projecten worden gerealiseerd in samenwerking met andere culturele organisaties.

Hoe wordt Music Stages gefinancierd?

Music Stages ontvangt voor haar activiteiten geen structurele subsidie. De stichting genereert inkomsten vanuit kaartverkoop, particuliere donateurs en bijdragen van fondsen. Music Stages heeft nagenoeg geen eigen vermogen. Alle projecten worden gepland en gerealiseerd met een sluitende begroting als uitgangspunt.

Jaaromzet: € 150.000- € 300.000, afhankelijk van het aantal gerealiseerde projecten.

Uitgaven:
Honoraria 60%*
Uitvoering, productie 20%
Organisatie, overige kosten 20%

Inkomsten:
Recettes, uitkoopsommen, merchandise 40%
Sponsoring, giften 30%
Subsidies culturele fondsen, overheid 30%

*De aangegeven percentages zijn een langjarig gemiddelde.

Bestuur/vergoedingen (volgens statuut, artikel 11):

De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk; onder bezoldiging worden niet verstaan een niet bovenmatige door het bestuur vastgestelde vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten. Alle aan bestuursleden middellijk of onmiddellijk betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening van de stichting opgenomen en toegelicht.

Fair Practice Code

Music Stages onderschrijft de waarden en doelstellingen van de FPC, met inachtneming van de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit. Music Stages handelt daarnaar volgens het principe ‘pas toe en leg uit’.